Wzory podań - linki do druków

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wzory podań

 

1. Podania tylko w wersji papierowej (do pobrania)

 

Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Licencjackich

Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Magisterskich

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej

Podanie o zmianę zatwierdzonego tematu pracy licencjackiej

Podanie o zmianę zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej

Podanie o zmianę promotora pracy licencjackiej/magisterskiej

Podanie o wystawienie duplikatu indeksu

 

 

2. Podanie drukowane z systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych

wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egz. dyplomowego (mgr lub lic.)

 

3. Podania składane poprzez system USOS web

 

(niektóre z nich trzeba wydrukować z USOS - po decyzji dziekana - podpisać  i zanieść do dziekanatu - informacja na ten temat podana jest przy każdym podaniu w USOSweb)

 

Podanie o ustalenie różnic programowych

Podanie o powtarzanie roku

Podanie o przywrócenie 1 lub 2 terminu egzaminu

Podanie o urlop

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej

Podanie o zaliczenie przedmiotu

Podanie o wydanie dyplomu w j. obcym

Podanie o wydanie opinii np. do stypendium Jana Pawła II

Podanie o możliwość zaliczania lektoratu na innym etapie studiów niż przewiduje program (tylko w przypadku ważnych powodów)

 

 Uwagi

 

Należy pamiętać, że musi nastąpić migracja danych między usosweb a usos, aby podanie stało się widoczne dla Dziekana, a potem odpowiedź dla studenta... (więc potrzeba trochę cierpliwości...)

 

Podania w USOSweb - zakładka "PODANIA"

 

4. Życiorys zawodowy - wysyłamy e-mailem na: wfch@uksw.edu.pl

 

Życiorys zawodowy

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

powstaje w miejsce

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

WFCh

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 (budynek nr 23), pokój 301.

tel. +48 22 56 96 807

fax +48 22 56 96 814

 

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska CEiE na UKSW | Ver.2.0

©2002-2020 Copyright CEiE-UKSW | All Rights Reserved | Powered by Sandner