Kalendarium akademickie 2018/2019

Instytut Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sesja poprawkowa semestru letniego: od 3 do 16 września 2018

 

SEMESTR ZIMOWY

Dni organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 27-29 września 2017 r. - WFCh: 27 września 2018 (g. 9.30, sala 101, bud. nr 23)

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych: 28 września 2018

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 1 października 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego*: 8 października 2018

Dzień wolny od zajęć: 2 listopada 2018

Opłatek uniwersytecki: 20 grudnia 2018

Przerwa świąteczna: od 24 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych: 28 stycznia 2019

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: od 29 stycznia do 8 lutego 2019

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych: od 11 do 15 lutego 2019

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów: od 15 lutego 2019

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 18 lutego 2019

Sesja poprawkowa semestru zimowego: od 25 lutego do 8 marca 2019

Przerwa świąteczna: od 17-23 kwietnia 2019

Dni wolne od zajęć: 2 i 27 maja 2019

Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne**: 28 maja 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim: 14 czerwca 2019

Sesja egzaminacyjna: od 17 do 30 czerwca 2019

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 17 czerwca 2019

Sesja poprawkowa semestru letniego: od 9 do 21 września 2019

 

* Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

** Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza święta w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dniu 26 maja o godz. 9:00.

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW | Ver.1.2

©2018 Copyright IEiB | All Rights Reserved | Powered by Sandner