Kalendarium akademickie 2018/2019

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kalendarium akademickie

 

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 26-30 września 2019 r. - WFCh: 27 września 2019 (g. 9.30, sala 101, bud. nr 23)

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych: 27 września 2019

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 1 października 2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego*: 14 października 2019

Opłatek uniwersytecki: 19 grudnia 2019

Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych: 31 stycznia 2020

Egzamin centralny z j. nowożytnego: 3 lutego 2020

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: od 3 do 10 lutego 2020

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych: od 11 do 17 lutego 2020

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów: od 14 lutego 2020

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 18 lutego 2020

Sesja poprawkowa semestru zimowego: od 24 lutego do 4 marca 2020

Przerwa świąteczna: od 8 do 14 kwietnia 2020

Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne*: 28 maja 2020

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim: 10 czerwca 2020

Sesja egzaminacyjna: od 12 do 30 czerwca 2020

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 15 czerwca 2020

Sesja poprawkowa semestru letniego: od 7 do 16 września 2020

 

* Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

UWAGA!

Ustala się, że w dniu:

1) 10.12.2019 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;

2) 29.01. 2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;

3) 09.06.2020 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu czwartkowego;

4) 10.06.2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu piątkowego.

 

Zarządzenie Rektora UKSW

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

powstaje w miejsce

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

WFCh

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 (budynek nr 23), pokój 301.

tel. +48 22 56 96 807

fax +48 22 56 96 814

 

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska CEiE na UKSW | Ver.2.0

©2002-2020 Copyright CEiE-UKSW | All Rights Reserved | Powered by Sandner