AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (Warszawa - UKSW, 12.04.2018)

 

                                                                                      

 

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu",

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

 

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Jej celem jest zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

Organizatorzy zwracają się zarówno do humanistów, jak i przyrodników z prośbą o zgłaszanie propozycji referatów. Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji lub zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

Organizatorzy nie przewidują opłat, zarówno w przypadku prelegentów, jak i pozostałych uczestników.

Polski

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jednym z założycieli Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

Miło jest nam poinformować, że 4.12.2017 r. United Nations University w Tokyo powołał do życia Warszawskie Metropolitarne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

 

 

Inicjatorem powstania tej instytucji jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW, które wraz z kilkoma warszawskimi uczelniami, urzędami samorządowymi oraz innymi instytucjami wystąpiło do Institute for the Advanced Study of Sustainability na United Nations University o utworzenie centrum edukacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Warszawie.

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan.

Nasze Centrum jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for Sustainable Development. Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie.

Polski

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, zachęcamy do skorzystania z okazji i odbycia części studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich.

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji:  24.01 - 01.03.2018 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb

II etap rekrutacji: 07- 13.03.2018 - egzaminy językowe w SJO

III etap rekrutacji: 14 - 22.03.2018 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.03.2018

 

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie: http://ieib.uksw.edu.pl/pl/node/20

Polski

Mgr Kinga Makuch obroniła doktorat z zakresu prawa

Niezwykle miło nam poinformować, że nasz pracownik pani mgr Kinga Makuch 30 stycznia br. obroniła swój doktorat z zakresu prawa.

Praca pod tytułem "PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII", została obroniona w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pani Doktor gratulujemy i składamy nasze najlepsze życzenia!

Polski

Fundacja BOŚ zaprasza na praktyki!

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska poszukuje studentów, którzy w ramach praktyk studenckich dołączą do zespołu pracującego przy projekcie „Postaw na Słońce”.

Praktyki są realizowane online. Studenci będą mogli pracować z domu, z uczelni lub z dowolnego innego miejsca. Zadaniem praktykantów będzie ocena prac konkursowych w projekcie „Postaw na Słońce”.

Termin praktyk: Praktyki odbywają się w dwóch częściach w dwóch terminach – początek marca i początek czerwca 2018

Polski

Uroczysta graduacja pierwszych absolwentów studiów podyplomowych "Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych"

 

13 stycznia br. miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, jakimi była uroczysta graduacja naszych pierwszych absolwentów studiów podyplomowych "Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych". Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony Środowiska”. W konferencji brali udział:

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, Prorektor Uniwersytetu

prof. dr hab. Anna Latawiec, Dziekan Wydziału

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski

Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A.

Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

W uroczystości brała również udział pani Aleksandra Czarnecka z NFOŚiGW, z którego finansowane są studia podyplomowe.

 

Naszym pierwszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

Polski

Grant NCN dla pracowika Instytutu

Pracownik naszego Instytutu dr Dominika Dzwonkowska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu naukowego: "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera".

Polski

Porozumienie w sprawie "Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju"

5 czerwca br. zostało sfinalizowane porozumienie w sprawie trwających od ponad 20 lat "ekoseminariów", w ramach których prezentowane są projekty doktorskie i habilitacyjne z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni, których przedstawiciele współtworzą tę inicjatywę. Do grona tych uczelni należą: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Polski

Instytut Ekologii i Bioetyki na Facebooku i Twitterze

 
 
Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy na nasze Instytutowe strony na Facebook i Twitter. Stanowią one ważną platformę komunikacji. Zalogowanie się na te strony i ich polubienie stanowi gwarancję otrzymywania informacji z pierwszej ręki.
Moderatorami platformy Facebook są znani Państwu pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.
 
Nasza Platforma Twitter o adresie @uksw_ieib umożliwi Państwu bezpośredni kontakt z najważniejszymi instytucjami i osobami w kraju, których obserwacja i czynny udział, może przyczynić się do zrozumienia otaczającego Świata. Wystarczy się pod tym adresem zalogować, tworząc swoje prywatne konto, jeśli się go jeszcze nie ma.
 
Biorąc czynny udział na Twitter pamiętajmy o tym, co powiedział Benedykt XVI:
Publikując nawet krótkie wiadomości np. na Twitterze, można w nich wyrazić głębokie myśli.
 
Zapraszamy Państwa do zalogowania się na Facebook i Twitter, poniżej adresy naszych platform:
 
 
Polski

Strony