AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Spotkanie seminaryjne z dr. Alexej V. Uvarow (UKSW, 23.10.2017)

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium, które poprowadzi dr Alexej V. Uvarow - pracownik Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.

Seminarium odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 1927 (bud. 19, kampus Wóycickiego).

Podczas spotkania dr. Uvarow przybliży sylwetkę naukową i zainteresowania badawcze zmarłej w marcu br. prof. Belli R. Striganovej - znanego ekologa i entomologa.

Polski

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju" (UKSW, 14.11.2017)

 

 

 

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju 

(UKSW, Warszawa - 14.11.2017 r.)

 

 

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Termin  konferencji: wtorek, 14 listopada 2017, rozpoczęcie o godz. 9.30

Miejsce: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 23, sala 201

Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja

Termin rejestracji upływa: we wtorek 7 listopada 2017 r.

Program i  formularz rejestracyjny: przejdź na podstronę konferencji

 

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym:

J. M. ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego - Rektora UKSW

J. M. prof. dr. hab. Andrzeja Mastalerza - Rektora AWF Warszawa

Marii Andrzejewskiej - Dyrektor UNEP GRID-Warszawa

Polski

IEiB na 21. Pikniku Naukowym

            Dzięki zaangażowaniu dr inż. Bożeny Sosak-Świderskiej nasz Instytut

             był reprezentowany na tegorocznym 21. Pikniku Naukowym.

 

 

 
Polski

Informacja dla studentów "Sustainability Study"

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z wymogami dla studentów specjalizacji Sustainability Studies:


W razie pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem studiów - dr Dominiką Dzwonkowską: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Erasmus + (rekrutacja na semestr letni 2017/2018)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ruszyła rekrutacja programu Erasmus + na semestr letni 2017/18.

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji:

18.09. - 13.10.2017 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb - I etap rekrutacji

17-19.10.2017- egzaminy językowe – II etap rekrutacji

26.10.2017, godzina 08:30, pokój 1901 – rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji

26.10.2017 - Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

Polski

Jednodniowa wizyta studyjna na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym (Ås, Norwegia) - wrzesień 2017

 

 

Udział w wizycie wzięło trzech pracowników IEiB - dyrektor Instytutu dr hab. Jacek Tomczyk, dr Dominika Dzwonkowska i dr Krassimira Ilieva-Makulec.

Program wizyty zawierał spotkania z władzami (Dziekanem prof. Sjur Baardsen oraz prodziekanem ds. badań prof. Jan E. Vermaat) i pracownikami Wydziału Nauk o Środowisku i Zarządzaniu Zasobami Naturalnymi oraz zwiedzanie infrastruktury (m.in. laboratoriów, sal wykładowych, biblioteki, centrum edukacji) uniwersytetu.

W czasie spotkań każda ze stron przedstawiła problematykę prowadzonych badań naukowych oraz swoja ofertę programów edukacyjnych. Dyskutowano nad możliwościami współpracy zarówno w sferze naukowo-badawczej, jak i w sferze kształcenia i szkolenia w tym wymiany stypendialnej w ramach programu Erasmus.

Polski

"Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko)

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja pt. Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland  (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko).

 

 

Publikację tworzy 8 części:

- Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju

- Epistemologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Instrumenty zrównoważonego rozwoju

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście sektorowe

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście horyzontalne

- Środowisko przyrodnicze

 

W każdej części znajdują się artykuły wybitnych naukowców i specjalistów zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju_PDF

Więcej informacji: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1643134

Polski

Stacja meteorologiczna w IEiB

 

Miło nam poinformować, że Instytut Ekologii i Bioetyki uruchomił stację meteorologiczną.

Stacja monitoruje podstawowe pomiary (wilgotność, temperatura, prędkość wiatru). Docelowo stacja zostanie wzbogacona o aparaturę monitorującą kolejne parametry powietrza.

Opiekunem stacji jest dr Jan Sandner. Dane są aktualizowane i przekazywane online, będą również gromadzone na serwerach Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznego i GIS.

Aktualne dane ze stacji widoczne są na stronie online http://ieib.edu.pl/stacja-meteo-ieib-uksw.

Polski

Nowe władze Koła Naukowego Przyrodników UKSW

Informujemy, że 22 czerwca br. członkowie Koła Naukowego Przyrodników UKSW wybrali nowy Zarząd Koła na rok akademicki 2017/2018.

W jego skład wchodzą:

1. Agnieszka Żelizkowicz - przewodnicząca

2. Kacper Stęplowski - wiceprzewodniczący

3. Milena Brzózka - skarbnik

 Gratulujemy nowemu Zarządowi KNP i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych przedsięwzięć!

Polski

Strony