Erasmus

Erasmus jest programem, w ramach którgo student może odbyć część studiów w uczelni partnerskiej lub odbyć praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej kraju uczestniczącego w programie.

                                                                                                                                              http://www.dwm.uksw.edu.pl

                                                                                                                                              http://www.erasmus.org.pl

Koordynator Erasmusa:

dr Jacek Tomczyk

e-mail: jaktom@post.pl

Polski