Koordynatorzy Programu


Koordynatorzy Erasmusa:

 

Za realizację programu Erasmus+ na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej odpowiadają:

 

dr Dominika Dzwonkowska - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających

d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

 

dr Zuzanna Górska-Kanabus - koordynator ds. studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia

z.gorska@uksw.edu.pl

 

dr Michał Piekarski - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na praktyki

m.piekarski@uksw.edu.pl

 

 

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

 

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

Polski