Kursy

Instytut Ekologii i Bioetyki każdego roku stara się rozwijać bazę przedmiotów obcojęzycznych. Są to przedmioty nie tylko kursoryczne, ale i zajęcia konwersatoryjne i monograficzne. Do udziału w przedmiotach zapraszamy nie tylko studentów uczestniczących w programie Erasmus+, ale i wszystkich innych.

Przedmioty prowadzone w językach obcych rozwijają zasób słownictwa zwłaszcza specjalistycznego oraz dają możliwość praktycznego zastosowania  umiejętności językowych.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w przedmiotach obcojęzycznych, zakończone zaliczeniem, skutkuje pojawieniem się przedmiotu w suplemencie studiów. Informacja ta może okazać się niezwykle cenna podczas rozmów kwalifikacyjnych w poszukiwaniu pracy.

Wykaz wykładów obcojęzycznych po zalogowaniu do usosweb.uksw.edu.pl

Polski