Studium Pedagogiczne

 

Informacje dla osób zainteresowanych pedagogizacją:

Studium pegagogiczne realizowane na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w ramach studiów na kierunku ochrona środowiska jest bezpłatne.

Pedagogizacja jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole.

Studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki otrzymują uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej.

Nie jest to ta sama jednostka organizacyjna co Międzywydziałowe Studium Pedagogizacji!

Nie wchodzi bezpośrednio do programu kierunku studiów.

W USOSie została stworzona grupa przedmiotów, która nazywa się "Pedagogizacja" (WF-PED).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRAKTYK - do pobrania

W szczegółowych sprawach związanych z pedagogizacją należy kontaktować się z koordynatorem pedagogizacji WFCh dr Sabiną Zalewską (s.zalewska@uksw.edu.pl)

Polski