Studia z ochrony środowiska

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne

 

 

Rok akad. 2017/2018

 

I stopień - studia licencjackie

 

1 rok

Studenci wybierają specjalizację po drugim semestrze 

 

2 i 3 rok

SPECJALIZACJE

 Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji

 

        

 

 

II stopień - studia magisterskie

 

1 i 2 rok

SPECJALIZACJE

          

    

 

  

 

Polski