Uczelnie partnerskie

W ramach programu Erasmus+ Instytut Ekologii i Bioetyki podpisał już umowy z kilkoma uczelniami Europejskimi (Francja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia). Będziemy starać się rozbudowywać naszą ofertę. Umowy te dotyczą zarówno wymiany studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Ponadto każdy student, który zamierza studiować w ramach programu Erasmus+ i chce wyjechać na uczelnię, z którą nasz Instytut nie ma podpisanej umowy może zgłosić swoją propozycje koordynatorowi instytutowemu.

Wykaz uczelni partnerskich:

 • Bułgaria, SOUTH-WEST UNIVERSIY <NEOFIT RILSKI>
 • Czechy, Masarykova Univerzita v Brne
 • Czechy, Ostravska Univerzita
 • Francja, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
 • Niemcy, Universität Duisburg Essen
 • Rumunia, Danubius University
 • Rumunia, Universitatea din Bucuresti
 • Słowacja, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Słowacja, Matej Bel University Banska Bystrica
 • Turcja, Hacettepe Universitesi
 • Włochy, Niccolo Cusano University - Distance Learning- UNICUSANO

Wykaz uczelni partnerskich dla poszczególnych wydziałów i kierunków wraz z informacjami dotyczącymi języka wykładowego oraz stopnia kształcenia jest widoczny także po zalogowaniu w systemie usosweb (usosweb.uksw.edu.pl)

Polski