Uczelnie partnerskie

W ramach programu Erasmus+ Instytut Ekologii i Bioetyki podpisał już umowy z kilkoma uczelniami Europejskimi (Francja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia). Będziemy starać się rozbudowywać naszą ofertę. Umowy te dotyczą zarówno wymiany studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Ponadto każdy student, który zamierza studiować w ramach programu Erasmus+ i chce wyjechać na uczelnię, z którą nasz Instytut nie ma podpisanej umowy może zgłosić swoją propozycje koordynatorowi instytutowemu.

Wykaz uczelni partnerskich dla poszczególnych wydziałów i kierunków wraz z informacjami dotyczącymi języka wykładowego oraz stopnia kształcenia jest widoczny po zalogowaniu w systemie usosweb (usosweb.uksw.edu.pl)

Polski

Instytut