Uczelnie partnerskie

W ramach programu Erasmus+ Instytut Ekologii i Bioetyki podpisał już umowy z kilkoma uczelniami Europejskimi.

Będziemy starać się rozbudowywać naszą ofertę. Umowy te dotyczą zarówno wymiany studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Ponadto każdy student, który zamierza studiować w ramach programu Erasmus+ i chce wyjechać na uczelnię, z którą nasz Instytut nie ma podpisanej umowy może zgłosić swoją propozycje koordynatorowi instytutowemu.

Wykaz uczelni partnerskich dla poszczególnych wydziałów i kierunków wraz z informacjami dotyczącymi języka wykładowego oraz stopnia kształcenia jest widoczny po zalogowaniu w systemie usosweb (usosweb.uksw.edu.pl).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w zakładce Erasmus+

 

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH

 • South-West Universiy „Neofit Rilski” (Bułgaria)
 • Masarykova Univerzita v Brne (Czechy)
 • Ostravska Univerzita (Czechy)
 • Ecole Pratique des Hautes Etudes (Francja)
 • Agricultural University of Iceland (Islandia)
 • Universität Duisburg Essen  (Niemcy)
 • Norwegian University of Life Sciences (Norwegia)
 • Danubius University (Rumunia)
 • Universitatea din Bucuresti  (Rumunia)
 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • Hacettepe Universitesi (Turcja)
 • Niccolo Cusano University - Distance Learning - UNICUSANO (Włochy)
Polski