Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać" (Olecko-Kowno, 15-17.05.2017)

Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, która odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 roku w Olecku oraz Kownie na Litwie.

Organizatorami Konferencji są Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

Zgłoszenie wraz z abstraktem należy przesłać do ks. Jacka Czartoszewskiego: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl do 20 kwietnia br.

Więcej informacji: ZAPROSZENIE

Polski

Instytut