List Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki do Studentów

 

 

     Drodzy Studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki,

 

     Od nowego roku akademickiego 2017/18 w naszym Instytucie rozpoczynamy zmiany w obszarze         

     programów studiów. Wspomniane zmiany są podyktowane kilkoma przesłankami.

Po pierwsze, Instytut został wyposażony w szereg specjalistycznych laboratoriów, których potencjał do tej pory nie był w pełni 

dydaktycznie wykorzystywany. Nowy program naszych studiów kładzie duży nacisk na zajęcia właśnie w nowej infrastrukturze

laboratoryjnej.

We wspomnianych laboratoriach pragniemy, aby studenci nie tylko uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, ale również mogli

rozpocząć swoje własne badania naukowe, pod okiem doświadczonych naukowców, i to umożliwia nowy program studiów.

Po trzecie, dynamicznie zmieniający się rynek pracy „nakazuje” dokonywanie zmian programowych, tak aby nasi Absolwenci byli

dobrze przygotowani do wymagań przyszłych pracodawców.

Z powyższych przyczyn pracownicy naszego Instytutu zaproponowali szereg zmian, które pozytywnie zaopiniowali nasi zewnętrzni

Interesariusze oraz przyjęła Rada Wydziału. Co w praktyce oznacza, że od nowego roku akademickiego rozpoczynamy zmiany

programowe.

Zasadnicze zmiany dotyczą wprowadzenia „wyraźnych” specjalizacji na obu poziomach studiów. Wszystkie szczegóły odnajdą

Państwo na naszej stronie w zakładce „Studia Stacjonarne”. Uprzejmie proszę o regularne odwiedzanie witryny, gdyż będzie ona

sukcesywnie uzupełniana o niezbędne informacje na temat wdrażania nowego programu studiów

 

 

                                                                                                                                            Dr hab. Jacek Tomczyk

                                                                                                                                 Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki  

 

 

 

 

Polski