Współpraca międzynarodowa

W IEiB współpraca międzynarodowa realizowana jest na wielu płaszczyznach. Pracownicy nawiązują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, uczestniczą w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych, a także prowadzą wykłady na uczelniach partnerskich (m.in. w ramach programu Erasmus+). 

Ponadto w Instytucie gościmy przedstawicieli zagranicznych instytucji, z którymi rozwijamy działalność naukową i dydaktyczną.

Stała współpraca:

Współpraca w roku akademickim 2017/2018 - zapowiedzi:

 

Współpraca w roku akademickim 2016/2017:

Wykłady w instytucjach zagranicznych

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

 

 

Polski

Instytut