Procedura wyboru specjalizacji

 

W celu wyborania specjalizacji na poszczególnych stopniach studiów z ochrony środowiska należy pobrać jeden z formularzy:
- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Licencjackich
- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Magisterskich

  Uzupełniony i podpisany formularz należy złożyć w dziekanacie do 15.07.2017.
Każdy ze studentów otrzyma Decyzję Dziekana przypisania do specjalizacji.  Zostanie ona wydana do 25.07.2017.

Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie.

  Przed wyborem specjalizacji warto zapoznać się z blokami przedmiotów dla konkretnych specjalizacji. Wystarczy wybrać ze strony startowej ikonę "Studia Stacjonarne" lub kliknąć tutaj: specjalizacje i bloki przedmiotów.

 

Polski

Instytut