"Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko)

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja pt. Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland  (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko).

 

 

Publikację tworzy 8 części:

- Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju

- Epistemologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Instrumenty zrównoważonego rozwoju

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście sektorowe

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście horyzontalne

- Środowisko przyrodnicze

 

W każdej części znajdują się artykuły wybitnych naukowców i specjalistów zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju_PDF

Więcej informacji: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1643134

 

Polski

Instytut