Jednodniowa wizyta studyjna na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym (Ås, Norwegia) - wrzesień 2017

 

 

Udział w wizycie wzięło trzech pracowników IEiB - dyrektor Instytutu dr hab. Jacek Tomczyk, dr Dominika Dzwonkowska i dr Krassimira Ilieva-Makulec.

Program wizyty zawierał spotkania z władzami (Dziekanem prof. Sjur Baardsen oraz prodziekanem ds. badań prof. Jan E. Vermaat) i pracownikami Wydziału Nauk o Środowisku i Zarządzaniu Zasobami Naturalnymi oraz zwiedzanie infrastruktury (m.in. laboratoriów, sal wykładowych, biblioteki, centrum edukacji) uniwersytetu.

W czasie spotkań każda ze stron przedstawiła problematykę prowadzonych badań naukowych oraz swoja ofertę programów edukacyjnych. Dyskutowano nad możliwościami współpracy zarówno w sferze naukowo-badawczej, jak i w sferze kształcenia i szkolenia w tym wymiany stypendialnej w ramach programu Erasmus.

Podczas wizyty mogliśmy wymienić się doświadczeniem z norweskimi kolegami. Stała interakcja wykładowca-student jest łatwo zauważalna na uniwersytecie. Jest to podejście z którego powinniśmy więcej korzystać w naszym instytucie. Nie ulega wątpliwości, że dzięki niemu zarówno badania naukowe jak i kształcenie na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym są na bardzo wysokim poziomie.

Wizyta była sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

 

autor: Krassimira Ilieva-Makulec

Polski

Instytut