XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (Warszawa - UKSW, 12.04.2018)

 

                                                                                      

 

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu",

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

 

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Jej celem jest zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

Organizatorzy zwracają się zarówno do humanistów, jak i przyrodników z prośbą o zgłaszanie propozycji referatów. Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji lub zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko – przewodniczący

Prof. APS dr hab. Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Prof. dr hab. Krystyna Falińska

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Polskie Towarzystwo Leśne)

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

Dr hab. Maciej Skorupski  (Uniwersytet Przyrodniczy – Poznań)

Dr hab. Jacek Tomczyk (UKSW)

 


KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski – przewodniczący

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) – wiceprzewodnicząca

Dr Dominika Dzwonkowska (UKSW)

Dr Edward Grott (UKSW)

Dr Marcin Klimski (UKSW)

Dr Michał Latawiec (UKSW)

Małgorzata Mickiewicz (KPN)

Dr inż. Krzysztof Stereńczak (IBL)

Dr hab. Rafał Zapłata (UKSW)

 

KALENDARZ   KONFERENCJI:

14.02.2018 - koniec zgłaszania propozycji referatów (abstraktów)

28.02.2018 - informacja ze strony organizatorów na temat kwalifikacji referatów do prezentacji podczas konferencji

12.03.2018 - rozpoczęcie rejestracji uczestnictwa w konferencji (nie dotyczy osób, których referaty zostały zakwalifikowane do prezentacji)

4.04.2018 - koniec rejestracji

12.04.2018 - termin konferencji

ZGŁASZANIE  REFERATÓW - [tu kliknij

 

WSTĘPNA  STRUKTURA  KONFERENCJI:

9.30 - Otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych

10.00 - 11.00 - Sesja plenarna (3 referaty wprowadzające bez dyskusji)

11.00-11.30 - przerwa kawowa

11.30-13.30 - dwie równoległe sesje tematyczne (humanistyczna i przyrodnicza)
w każdej sesji tematycznej po 5 referatów po 20 min. + 20 min. na dyskusję

13.30-14.30 - przerwa obiadowa

14.30- 16.30 - dwie kolejne sesje tematyczne (humanistyczna i przyrodnicza) po 5 referatów + dyskusja

16.30-17.00 - Sesja plenarna (podsumowanie konferencji)

Polski