Struktura

 

Struktura oraz skład osobowy sekcji IEiB na UKSW

 

Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr hab. Jacek Tomczyk

 

Sekcja: Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

 

KATEDRA ANTROPOLOGII  ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Anita Ganowicz-Bączyk

 

 

KATEDRA BIOETYKI

Kierownik: wakat

 

KATEDRA EKOFILOZOFII i EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kierownik: ks. dr hab. Grzegorz Bugajak

 

Zakład Metodologii Nauk Środowiskowych

ks. mgr Jacek Czartoszewski

dr Dominika Dzwonkowska

dr Marcin Klimski

 

Zakład Edukacji Środowiskowej

dr Edward Grott

dr Michał Latawiec

 

Sekcja: Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

 

KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Makulec

 

Zakład Antropologii Biologicznej

dr hab. Jacek Tomczyk

 

Zakład Ekologii Behawioralnej

dr Monika Bukacińska

dr Dariusz Bukaciński

                       

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

dr Anna Augustyniuk-Kram

dr Kassimira Ilieva-Makulec

dr Izabela Olejniczak

mgr Kamil Karaban

mgr Paweł Boniecki

 

KATEDRA HYDROBIOLOGII i OCHRONY WÓD

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

dr Bożena Sosak-Świderska

 

KATEDRA BIOTECHNOLOGII i INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Jerzy Macewicz

 

KATEDRA TEORETYCZNYCH PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Uchmański

 

Zakład Monitoringu Środowiska i Systemów GIS

dr Jan Sandner

mgr Julia Zielińska

 

Sekcja: Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

 

KATEDRA PRAWA i ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Kierownik: p.o. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak

 

Zakład Prawa Ochrony Środowiska

dr Leszek Karski

mgr Monika Krzeszewska

 

Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Zagrożeń Cywilizacyjnych

dr Agnieszka Klimska

 

Zakład Polityki i Zarządzania Środowiskiem

dr Grzegorz Embros

 

Sekcja: Technologie Środowiskowe

 

KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH i ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Kierownik: p.o. prof. UKSW dr hab. inż. Andrzej Kulczycki

dr inż. Krzysztof Biernat

dr inż. Anna Matuszewska

 

 

Polski

Instytut