Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Instytutu

 

Członkowie Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

dr hab. Katarzyna Góralczyk

prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Makulec

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

prof. dr hab. Janusz Uchmański

ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros

lic. Agnieszka Żelizkowicz (przedstawiciel studentów)

 

mgr Kamil Karaban (sekretarz)

 

Polski