AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Mgr Kinga Makuch obroniła doktorat z zakresu prawa

Niezwykle miło nam poinformować, że nasz pracownik pani mgr Kinga Makuch 30 stycznia br. obroniła swój doktorat z zakresu prawa.

Praca pod tytułem "PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII", została obroniona w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pani Doktor gratulujemy i składamy nasze najlepsze życzenia!

Polski

Fundacja BOŚ zaprasza na praktyki!

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska poszukuje studentów, którzy w ramach praktyk studenckich dołączą do zespołu pracującego przy projekcie „Postaw na Słońce”.

Praktyki są realizowane online. Studenci będą mogli pracować z domu, z uczelni lub z dowolnego innego miejsca. Zadaniem praktykantów będzie ocena prac konkursowych w projekcie „Postaw na Słońce”.

Termin praktyk: Praktyki odbywają się w dwóch częściach w dwóch terminach – początek marca i początek czerwca 2018

Polski

Uroczysta graduacja pierwszych absolwentów studiów podyplomowych "Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych"

 

13 stycznia br. miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, jakimi była uroczysta graduacja naszych pierwszych absolwentów studiów podyplomowych "Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych". Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony Środowiska”. W konferencji brali udział:

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, Prorektor Uniwersytetu

prof. dr hab. Anna Latawiec, Dziekan Wydziału

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski

Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A.

Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

W uroczystości brała również udział pani Aleksandra Czarnecka z NFOŚiGW, z którego finansowane są studia podyplomowe.

 

Naszym pierwszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

Polski

Grant NCN dla pracowika Instytutu

Pracownik naszego Instytutu dr Dominika Dzwonkowska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu naukowego: "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera".

Polski

Porozumienie w sprawie "Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju"

5 czerwca br. zostało sfinalizowane porozumienie w sprawie trwających od ponad 20 lat "ekoseminariów", w ramach których prezentowane są projekty doktorskie i habilitacyjne z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni, których przedstawiciele współtworzą tę inicjatywę. Do grona tych uczelni należą: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Polski

Instytut Ekologii i Bioetyki na Facebooku i Twitterze

 
 
Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy na nasze Instytutowe strony na Facebook i Twitter. Stanowią one ważną platformę komunikacji. Zalogowanie się na te strony i ich polubienie stanowi gwarancję otrzymywania informacji z pierwszej ręki.
Moderatorami platformy Facebook są znani Państwu pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.
 
Nasza Platforma Twitter o adresie @uksw_ieib umożliwi Państwu bezpośredni kontakt z najważniejszymi instytucjami i osobami w kraju, których obserwacja i czynny udział, może przyczynić się do zrozumienia otaczającego Świata. Wystarczy się pod tym adresem zalogować, tworząc swoje prywatne konto, jeśli się go jeszcze nie ma.
 
Biorąc czynny udział na Twitter pamiętajmy o tym, co powiedział Benedykt XVI:
Publikując nawet krótkie wiadomości np. na Twitterze, można w nich wyrazić głębokie myśli.
 
Zapraszamy Państwa do zalogowania się na Facebook i Twitter, poniżej adresy naszych platform:
 
 
Polski

Zawarcie umowy o współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym

 

 

 28 kwietnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Umowę podpisali dyrektor KPN Mirosław Markowski i Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Latawiec.

Współpraca dotyczy realizacji zadań badawczych, wspierania działalności edukacyjnej i działalności informacyjno-promocyjnej.

 

Polski

Certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznany kierunkowi ochrona środowiska UKSW

Z radością informujemy, że prowadzony w naszym Instytucie kierunek studiów ochrona środowiska I stopnia otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat uzyskały także studia podyplomowe: Bioetyka i Prawo Medyczne.

Certyfikaty zostały przyznane w ramach II edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżnione zostały kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli pracodawców.

 

Polski

APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata

PAMIĘTAJMY, ŻE POŻYCZYLIŚMY ZIEMIĘ OD NASZYCH WNUKÓW

APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata zebranych, w dniu 20 marca 2017 r. na konferencji poświęconej teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju (z okazji 30. rocznicy ogłoszenia Raportu Brundtland), przedstawicieli środowisk intelektualistów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz uczniów i studentów.

Świadomi wyzwań, przed którymi staje dziś ludzkość, jesteśmy przekonani o konieczności połączenia wysiłków wszystkich ludzi dobrej woli na rzecz zrównoważonego rozwoju świata - bezpiecznego miejsca życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Pełna wersja: APEL WARSZAWSKI (eng. WARSAW APPEAL)

Polski

Strony