AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Pracownicy IEiB na Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu).

 

Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

Polski

O Konferencji Naukowej "Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si'"

15 października 2016 roku w Sejmie odbyła się konferencja naukowa pt.  „Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si', w której uczestniczyli naukowcy z Polski i zagranicy, członkowie rządu, posłowie oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

W debacie nie zabrakło głosu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sesji drugiej przewodniczył rektor naszej uczelni, ks. prof. Stanisław Dziekoński, podczas której ks. prof. Waldemar Chrostowski z Wydziału Teologicznego UKSW wygłosił referat pt. „Dary ziemi i rola edukacji w zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si'”.

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: prodziekan WFCh dr Grzegorz Embros, prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz ks. Jacek Czartoszewski.

Polski

Laboratoria przyrodnicze IEiB

Zapraszamy do zapoznania się z witryną „LABORATORIA PRZYRODNICZE IEiB UKSW” (uksw.ieib.edu.pl), na której zaprezentowane zostały informacje m.in. na temat: misji, badań naukowych, wyposażenia, realizowanych programów edukacji, grantów i projektów naukowych poszczególnych laboratoriów naszego Instytutu.

Polski

Dr hab. JACEK TOMCZYK przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Z radością informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk, kierownik Zakładu Antropologii Biologicznej IEiB, został wybrany przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Jest ponadto członkiem Zarządu Głównego PTA.

Polski

Staż naukowy dla studentów w USA (rok akad. 2016/2017)

The Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP)

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) zainteresowanych stażem naukowym w USA w roku akademickim 2016-2017 (w placówkach naukowych takich jak University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation) do składania aplikacji.

Polski

Nagroda IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że dr hab. JACEK TOMCZYK, kierownik Zakładu Antropologii Przyrodniczej IEiB, otrzymał nagrodę IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka za prace z zakresu endodoncji: identyfikacji wczesnych zmian próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych.

Polski

Zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

W dniu 9 października 2015 r. studenci drugiego roku IEiB UKSW, specjalność ochrona środowiska, odbyli zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”.
Więcej informacji z mini galerią zdjęć (link poniżej).
http://uksw.ieib.edu.pl/?p=808

Polski

Działalność badawcza pracowników i studentów IEiB – podsumowanie roku akad. 2014/2015

Minął kolejny rok akademicki, w którym studenci mieli możliwość uczestniczenia w wyspecjalizowanych zajęciach i prowadzenia ciekawych badań pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. W ten sposób mieli okazję przekonać się w teorii i praktyce, jak można interpretować rzeczywistość przyrodniczą, badać zależności przyczynowo-skutkowe w środowisku naturalnym i rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

 

Badania w większości odbywały się w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW, m.in. w:

Laboratorium Mikrobiologii,

Laboratorium Ekologii Molekularnej,

Laboratorium Ekologii Gleby,

Laboratorium Antropologii Pradziejowej.

Polski

Pracodawcy coraz częściej doceniają i zatrudniają absolwentów ochrony środowiska UKSW (Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2015)

11 miejsce dla kierunku ochrona środowiska UKSW w obszarze PREFERENCJE PRACODAWCÓW.

Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów (w sumie 43 kierunki).

 

Polski

Licencjat 2016 - informacja dla studentów

Szanowni Państwo,

       Dyrektor Instytutu przypomina, że studenci III roku I stopnia uczestniczą w dwóch różnych seminariach licencjackich. Przygotowują dwie prace, ale tylko jedna z nich (wybrana przez studenta) będzie oficjalnie uznana za pracę licencjacką, zostanie poddana recenzji promotora i zarchiwizowania w APD. Oznacza to, że na drugim seminarium studenci przygotowują pracę seminaryjną, według uznania prowadzącego to seminarium. 

Polski

Strony

Instytut