Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skład Rady IEiB WFCh UKSW:

 

dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Instytutu

 

Członkowie Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

dr hab. Katarzyna Góralczyk

prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Makulec

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

prof. dr hab. Janusz Uchmański

ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros

mgr Kamil Karaban (sekretarz)

 

Agnieszka Żelizkowicz (przedstawiciel studentów)

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW | Ver.1.2

©2018 Copyright IEiB | All Rights Reserved | Powered by Sandner